Prvi ste put ovdje? Pročitajte faq i registrirajte se.
x
 • Registracija
Dobrodošli, ovdje možete postavljati pitanja vezana za problematiku programiranja. Da bi postavili pitanje nije potrebna registracija :)

149 pitanja

181 odgovora

158 komentara

2,222 korisnika

Zadnje značke

Redovit
NataluaZavga...
Potvrđeni korisnik
HarrisEusebi...
Potvrđeni korisnik
AntoniettaFe...
Potvrđeni korisnik
WOBJacinto80...
Potvrđeni korisnik
TameraCarter...

jqGrid i dialog na dvostruki klik

+4 glasova

Koristim jquery i plugin jqGrid i imam otprilike sljedeću tablicu sa podacima:

HTML

<table id="adresar"></table>
<div id="pager"></div>

Javascript

jQuery("#adresar").jqGrid({
  url:'podaci.php',
  datatype: "json",
  colNames:['id', 'Ime i Prezime', 'Adresa', 'Kućni broj', 'Grad', 'Županija', 'Država'],
  colModel:[
    {name:'id', key : true, index:'id', width:55},
    {name:'ime_i_prezime',index:'ime_i_prezime', width:90},
    {name:'adresa', index:'adresa', width:100},
    {name:'kucni_broj',index:'kucni_broj', width:80, align:"right"},
    {name:'grad',index:'grad', width:80, align:"right"},
    {name:'zupanija',index:'zupanija', width:80,align:"right"},
    {name:'drzava',index:'drzava', width:150, sortable:false}
  ],
  rowNum:10,
  width:700,
  rowList:[50,100,500],
  pager: '#pager',
  sortname: 'invdate',
  viewrecords: true,
  sortorder: "desc",
  jsonReader: {
    repeatitems : false
  },
  height: '100%'
});

Kako da na dvostruki klik miša otvorim dialog za editiranje reda?

Upit Ožu 14, 2012 anonimno  
Ažurirano Ožu 14, 2012
   

Odgovor 1

+2 glasova
 
Najbolji odgovor

Možeš koristiti "ondblClickRow" event i "editGridRow" metodu koja kao jedan od parametara prima id reda:

jQuery("#adresar").jqGrid({
  url:'podaci.php',
  datatype: "json",
  colNames:['id', 'Ime i Prezime', 'Adresa', 'Kućni broj', 'Grad', 'Županija', 'Država'],
  colModel:[
    {name:'id', key : true, index:'id', width:55},
    {name:'ime_i_prezime',index:'ime_i_prezime', width:90},
    {name:'adresa', index:'adresa', width:100},
    {name:'kucni_broj',index:'kucni_broj', width:80, align:"right"},
    {name:'grad',index:'grad', width:80, align:"right"},
    {name:'zupanija',index:'zupanija', width:80,align:"right"},
    {name:'drzava',index:'drzava', width:150, sortable:false}
  ],
  rowNum:10,
  width:700,
  rowList:[50,100,500],
  pager: '#pkeynav',
  sortname: 'invdate',
  viewrecords: true,
  sortorder: "desc",
  jsonReader: {
    repeatitems : false
  },
  height: '100%',
  ondblClickRow: function(id){
    jQuery(this).jqGrid('editGridRow', rowid);
  }
});
Odgovoreno Ožu 14, 2012 ergonom (193)